Våra produkter Vårt ansvar Familjen Snellman Recept På gång Kontakta oss Produktkatalog
Gir

Minskat matsvinn en gemensam strävan – cirkulärt tänkande präglar hela produktionskedjan

Att minska på svinnet är en hederssak och en framgångsfaktor i vårt hållbarhetsarbete.

I alla skeden av produktionskedjan, från jord till bord, arbetar vi på Familjen Snellman med eftertanke. Att minska på svinnet är en hederssak och en framgångsfaktor i vårt hållbarhetsarbete.

Ronnie Granlund har arbetat som produktionsdirektör nu i över två års tid och har bra insyn i de processer som ligger bakom det österbottniska köttets väg till konsumenterna från fabriken i Jakobstad.

– Grundprincipen för vår del är att allting skall komma till nytta. Vårt mål är en ständig förbättring för att öka utvinningen i processen. Så kan vi minska svinnet redan i ett tidigt skede och eliminerar slöseri.

Till exempel slakteriets processer skapar inget svinn överhuvudtaget, allt tas till vara. Via regionala och även globala samarbeten kan allting komma till nytta.

– Bilindustrin har länge haft behov av våra hudar. Mycket av det som går att använda till djurfoder går till MUSH. Foderindustrin och biogasproduktionen i Jeppo är också delaktiga i kedjan och det finns även produkter, utländska delikatesser, i slaktningsprocessen som går på export, förklarar Granlund.

Ronnie Granlund är produktionsdirektör vid fabriken i Jakobstad.

Hållbara kretslopp, djurfoder och biogas

Det framgångsrika företaget MUSH är ett lysande exempel på hur nytt och nyttigt kan födas ur innovationer i de egna leden. Företaget grundades i tiderna när en styckare i sitt arbete på fabriken identifierade prima hundmat, som kunde förädlas vidare.

MUSH djurfoder säljs också på den svenska marknaden och är ett typiskt exempel på ett hållbart kretslopp.

Ett annat hållbart kretslopp är också den biogas som produceras av slakteriavfall i samarbete med Jeppo Biogas.

På Snellmans är man även väl medvetna om problematiken med matsvinn och att minska svinnet är en målsättning som präglar alla verksamhetsområden, från slakteriet till expeditionens lastbrygga.

Samma tänk i personalrestaurangen

På personalrestaurangerna görs portioner med god framförhållning för att möta behov vid dygnets olika tidpunkter och även besökarna uppmanas tänka till en extra gång vid lunchen.

– Man tar det man äter och äter det man tar, konstaterar Magdalena Wiis-Sundblad som är restaurangchef.

Magdalena Wiis-Sundblad är restaurangchef vid personalrestaurangen på fabriken i Jakobstad.

Inom livsmedelsindustrins olika skeden uppstår alltid ett visst svinn. Det aktiva grepp som Familjen Snellman har i alla skeden av produktionen gör att största delen av produkterna hamna där de hör hemma: på en tallrik.

Också arbetet med Snellmans förpackningar tar matsvinnet i beaktande.

– Vi måste fråga oss om vi med våra val kan skapa förutsättningar där en produkt har större åtgång i hemmaköket? Med olika innovativa lösningar ger vi konsumenten möjlighet till en bättre och mer hållbar matvardag, berättar inköpschef Anders Storsved.

Det överlägset största svinnet i matkedjan sker ändå i hemmet. Enligt Naturvårdsverket uppstod 71 procent av den totala mängden matavfall i Sverige i de svenska hushållen (uppgifter 2018). Globalt sett kastas 1,3 miljarder ton mat bort varje år.

Vad kan du själv göra för att motverka matsvinnet?

Other posts

januari 11, 2023 Underbart och minnesvärt för alla – så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas Så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas.
Ansvarsfullhet
april 13, 2021 Familjen Snellman nådde viktig milstolpe: Fabriken i Jakobstad drivs nu i sin helhet på förnybara energikällor Från och med den 1 april tillverkas alla Snellmans produkter med hjälp av förnybar energi.
Ansvarsfullhet