Om Familjen Snellman

31.01.2018

Snellman är ett familjeföretag från lilla kuststaden Jakobstad i Finland. Företaget startade år 1951 med att bröderna Snellman började tillverka korv i små källarutrymmen och har genom åren vuxit till en verksamhet som idag omfattar anskaffning, slakteri, nedskärning, köttförädling och charkproduktion. Snellman är idag Finlands störta familjeägda kött- och charkföretag.

Företaget erbjuder kött- och charkprodukter med hög kvalitet och kötthalt gjorda på finländskt, gmo-fritt kött från familjegårdar.

Snellman är föregångare

Grundarbrödernas intresse för kött och korv lever ännu i denna dag och företaget är en föregångare inom bl.a. matkorv med hög kötthalt som varken innehåller svål eller tillsatt fosfat. Familjen Snellmans verksamhet är ärlig, människonära och bygger på hög företagsetik. Verksamhetens bärande element är naturlighet, säkerhet, ansvar samt ren, finländsk mat. Dessa element betonas också i djuruppfödningen.

De viktigaste besluten på Snellman fattar vi med hjärtat

”Vad annat än naturlighet kunde vi lova våra kommande generationer?” Kalle Snellman, en av grundarbröder

Naturlighet är ett naturligt val för oss

Naturlighet är ett bärande grundelement i Snellmans verksamhet som syns i hela produktionskedjan. Det målmedvetna arbetet mot allt naturligare produkter med bättre smak startade vid Snellman redan för många år sedan.

Naturligheten är bra att ta i beaktan redan då man funderar på råvaror. Hos Snellman syns detta val i att all köttråvara är till 100 % finländsk. Därtill utfodras alla grisar och nötdjur på familjegårdarna med gmo-fritt foder.