Våra produkter Vårt ansvar Familjen Snellman Recept På gång Kontakta oss Produktkatalog
Snellmans fabrik i Jakobstad, sommartid.

Biogas ett steg på vägen mot smartare energilösningar

Övergången till biogas har minskat på fabrikens koldioxidutsläpp med 3450 ton per år.

När den första personbilen under våren 2020 vände in på gården vid Familjen Snellmans i Jakobstad för att tanka biogas, var det kulminationspunkten på en lång resa. Den resan mot miljövänliga och cirkulära lösningar inleddes redan för över 10 år sedan och fortsätter alltjämt.

Naturlighet och strävan efter att ge människor möjlighet till det bättre har alltid varit grundpelare i Snellmans verksamhet.

I början på 2010-talet dök tanken om att i större skala utnyttja biogas upp i vid Snellman i Österbotten och i slutet av 2013 startade verksamheten för företaget Jeppo Biogas Ab i Jeppo, där Snellman är delägare.

Anläggningen för Jeppo Biogas ligger i hjärtat av den österbottniska landsbygden.

Slam blir till gas

Biogas framställs när det slam som Snellman levererar till biogasanläggningen omvandlas till ren metangas. Slam fås bland annat från fähuset, tvätthallen och som biprodukt från flera olika processer.

Slammet transporteras med tankbilar till mottagningsbassängerna vid biogasanläggningen i Jeppo och återvänder sen till fabriken på flyttflak i en gascontainer som ren, processad metangas.

Container för biogas från Jeppo på gården vid Snellmans fabrik i Jakobstad.

– Vi jobbar kontinuerligt med utvecklingen av energi- och miljöfrågor. Vi vill hitta lösningar för att i framtiden kunna bli självförsörjande på energi, konstaterar Markus Snellman som är teknisk chef på fabriken i Österbotten.

I sju år har Snellmans Köttförädling hunnit använda biogas för uppvärmning och produktion av processånga. Från Snellmans fabrik körs årligen 20 000 kubikmeter slam från reningsverket till Jeppo Biogas.

Övergången till biogas gjorde att Snellman årligen sparade 1 miljon kilogram olja, vilket i sin tur minskat på fabrikens koldioxidutsläpp med 3450 ton per år.

Tankstationen öppen i april

I april 2020 kunde de första privatbilisterna tanka CBG (compressed biogas) i sina fordon.

– Det är absolut ingen nackdel i dessa tider att vi förlitar oss på en energiform som är närproducerad, tvärtom. Projektet med biogas är ett av många, där smarta och miljövänliga energilösningar står i fokus. Poängen är att vara något av en vägvisare: Att ge människor möjlighet till det bättre, säger Markus Snellman.

Tankstationen för biogas finns på Snellmans fabriksområde.
Bilister kan tanka biogas vid fabriken i Jakobstad.

En av många nöjda kunder är försäljaren Jan-Erik Enell, som i sitt arbete rör sig med en gasdriven bil.

– Det känns bra att vara en del i en cirkulär ekonomi och gynna lokala producenter med en koldioxidneutral energiform, det upplever jag som viktigt, säger han.

På längre sikt finns även planer på en tankstation för flytande biogas (LBG), vilket skulle göra det möjligt för även lastbilar att tanka miljövänligt bränsle. Vid biogasstationen på Snellmans område finns redan planer på att skapa en tankstation för det syftet.

– Vi vet att det kommer att ta en tid innan bilparken byts, men om man inte bygger och ger människor ett möjligt alternativ kommer ingen förändring att ske, avrundar Markus Snellman.

Markus Snellman är teknisk chef på fabriken i Jakobstad.

Other posts

januari 11, 2023 Underbart och minnesvärt för alla – så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas Så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas.
Ansvarsfullhet
april 13, 2021 Familjen Snellman nådde viktig milstolpe: Fabriken i Jakobstad drivs nu i sin helhet på förnybara energikällor Från och med den 1 april tillverkas alla Snellmans produkter med hjälp av förnybar energi.
Ansvarsfullhet