Våra produkter Vårt ansvar Familjen Snellman Recept På gång Kontakta oss Produktkatalog
Djurtransportbil anländer till familjegård

Chaufförernas engagemang och yrkeskompetens avgörande vid lyckade djurtransporter

Löftet om ansvarstagande inom Snellmans primärproduktion inbegriper ett starkt ställningstagande för djurens välbefinnande.

Familjen Snellman har korta avstånd till alla sina familjegårdar i Österbotten. Tack vare mångårigt samarbete med kunniga och engagerade chaufförer kan djurtransporterna genomföras på ett sätt där djurens välbefinnande hela tiden är i centrum.

Det finns inte särskilt många djurtransportörer i Finland. Yrket kräver både specialkompetens och ett djupt engagemang och ofta går yrket i arv från generation till generation. Familjen Snellman utbildar dessutom regelbundet sina förare i ämnen som har att göra med djurhanteringen och annat som berör yrkesgruppens verksamhet.

Peter Björk har kört djurtransporter för Familjen Snellman sen mitten av 1980-talet och har idag sex förare engagerade kring fyra djurtransportbilar.

– Vårt huvudsakliga verksamhetsområde ligger inom en radie av 200 kilometer från Jakobstad, men vi hämtar även djur så långt bort ifrån som Tammerfors och Salo, säger Peter Björk.

Samarbetet mellan Peter Björk och Familjen Snellman inleddes 1985.

Tekniska innovationer underlättar arbetet

Åren av erfarenhet har gjort att Peter och hans chaufförer känner till varje gård och deras särdrag, vilket är viktigt eftersom de logistiska förutsättningarna varierar mycket från gård till gård.

Björk har själv varit med genom åren och tagit fram tekniska innovationer för att underlätta förflyttningarna i samband med transporterna.

Logistiken är annorlunda vid alla familjegårdar i Österbotten. Bilden är från Kurikka i Syd-Österbotten.

Vid ladugården på slakteriet i Jakobstad finns t.ex. en karusell enligt amerikansk modell som underlättar avlastningen och i alla sammanhang har Peter arbetat för att göra lastflak och ingångsramper så vågräta som möjligt, eftersom djuren inte gillar att gå i nedförsbacke.

Också smittspridningen är något som tas i beaktande vid djurtransporterna och chaufförerna har klara och tydliga spelregler för hur de rör sig vid familjegårdarna.

”Förstå vad som är naturligt och behagligt för djuren”

Utgångspunkten i alla lösningar är att djuren skall behandlas väl. Chaufförerna och trafikanterna har tillsammans med Familjen Snellman jobbat långsiktigt med att hitta en arbetsstandard och spelregler för hur vi alla vill att arbetet skall utföras.  

– För att kunna förstå djuren bättre måste vi försöka tänka som de. Man måste veta vad djuren är rädda för, vad som gör dem nervösa och vilka faktorer som utlöser aggressivt beteende. På motsvarande sätt måste vi förstå vad som är naturligt och behagligt för dem, säger Peter.

Peter Björk i Jakobstad med sin prisbelönta bil.

Löftet om ansvarstagande inom Snellmans primärproduktion inbegriper ett starkt ställningstagande för djurens välbefinnande och respekt för detta och det löftet omsätts i praktiken varje gång djuren transporteras från gårdarna till slakteriet.

För Familjen Snellman är även en modern och kostnadseffektiv bilpark av största vikt. Stora faktorer som bränsleförbrukning och miljöpåverkan beaktas kontinuerligt och det är fullt möjligt är att vi i framtiden har bilar som drivs på den biogas vi själva producerar.

Other posts

januari 11, 2023 Underbart och minnesvärt för alla – så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas Så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas.
Ansvarsfullhet
april 13, 2021 Familjen Snellman nådde viktig milstolpe: Fabriken i Jakobstad drivs nu i sin helhet på förnybara energikällor Från och med den 1 april tillverkas alla Snellmans produkter med hjälp av förnybar energi.
Ansvarsfullhet