Utfodringen på våra familjegårdar

31.01.2018

utfodring av hög kvalitet som motsvarar djurens behov

Viktigt för djurens välbefinnande och även för god produktion på våra familjegårdar är bl.a. bra djurhälsa, yrkesskicklig skötsel av djuren samt en utfodring av hög kvalitet som motsvarar djurens behov.

Nötdjuren på våra familjegårdar utfodras med gräs och om nödvändigt också med spannmål och proteintillskott som alla är gmo-fria. Vårt team som jobbar med nötgårdarna är aktivt engagerad i planeringen av utfodringen för specialiserade nötgårdar och vi har ett eget utfodringsplaneringsprogram. Utgångspunkten för utfodringsplaneringen är alltid djurens hälsa och den baseras på foderanalyser som skickas in av gårdarna.

På våra svingårdar optimeras utfodringen enligt svinens näringsbehov

Noggrann utfodringsoptimering stöder djurens välbefinnande och sparar på miljön. Förutom foder bör svinen alltid ha tillgång till rent dricksvatten. Våra Lantgrisar utfodras med foder av felfri kvalitet. Till familjegårdarna köps foder endast av sådana aktörer inom foderbranschen vars verksamhet uppfyller kvalitet- och hygienkraven som finns på positivlistan som ETT rf publicerar. Svinen utfodras med konventionella foder, där det inte ingår genmodifierade ämnen över gränsvärdet 0,9 % (den EU-lagstadgade nivån för icke genmodifierat foder). Lantgrisens utfodring planeras noggrant enligt djurens behov och förverkligandet uppföljs separat för varje uppfödningsparti. Noggrann analysering av foderråvarorna är utgångspunkten för en bra utfodringsplan.

Av svinfodret består över 70 % av finländsk spannmål och spannmålsbaserade ämnesdelar. Den soja som används i fodertillverkningen är ansvarsfullt producerad och ProTerra-certifierad. Vårt mål är att minska på sojaanvändningen genom att ersätta sojan med t.ex. bondböna.

Vi auditerar med stickprov

Vi auditerar våra avtalsgårdar med stickprov i samband med de normala rådgivnings- och gårdsbesöken. Dessutom auditeras alla nya avtalsgårdar i samband med att avtal ingås. Vi auditerar också foderfabrikerna för att säkerställa att fodret inte är genmodifierat och att det är av utmärkt kvalitet redan i början av kedjan.