En GMO-fri produktionskedja

31.01.2018

Produktion av gmo-fritt kött är ett val i enlighet med våra värderingar. Vi eftersträvar att tillverka så naturliga produkter som möjligt bl.a. genom att ständigt minska på användningen av tillsatsämnen och gmo-frihet är en del av denna utveckling. Gmo-frihet var inte ett enkelt beslut eftersom foder utan genmodifiering är dyrare och kräver extra noggrannhet i alla skeden av uppfödningen, men vi anser att de viktigaste besluten ska göras med hjärtat.

Vi vill ge människor möjligheten att välja gmo-fria produkter. Därmed har vi valt att även i fortsättningen mata grisar och nötdjur på våra familjegårdar med foder som inte är genmodifierat.

Vad är GMO?

Genmodifiering betyder att komponenterna för en levande individ, som ett djur, en växt eller mikrob manipuleras med genmodifiering. Det finns både åsikter som är för och emot detta. Vi valde för flera år sedan att använda den naturliga och gmo-fria vägen, och den vägen har vi valt att hållas på. Alla våra nöt- och svingårdar har skriftligen förbundit sig till en gmo-fri djuruppfödning. Detta betyder att alla våra grisar och nötdjur utfodras, i enlighet med Lantgårdens Bästa -kvalitetsprogrammet, enbart med foder utan genmodifiering. Det svin- och nötkött som vi använder är således gmo-fritt.

Inom lantbrukssektorn kan genmodifiering förekomma i utländska foderväxter så som soja och raps. Soja används speciellt som svinfoder men kan även användas i utfodringen av nöt. I Finland odlas än så länge inte genmodifierade foderväxter och även gmo-fri soja finns tillgänglig på marknaden. Genom vårt samarbete med den finländska foderindustrin kan vi säkerställa att våra producenter kan utfodra djuren med foder av hög kvalitet som inte blivit genmanipulerat.

Vad intygar förpackningspåskriften “GMO-fri”?

På de livsmedel som härstammar från djur får förpackningspåskriften gmo-fri användas endast om det djur som använts som råvara inte under något skede av sitt livslopp utfodrats med genmodifierat foder. Det låter kanske enkelt, men det krävs dock en lång process för att säkerställa gmo-frihet i hela kedjan före man synligt kan använda märkningen gmo-fri på produktpaketet. Det är i sista hand alltid produktens tillverkare som ansvarar för påskriftens riktighet.

Den GMO-fria produktionskedjan inleds redan i foderfabriken

Utan gmo-fri foderproduktion skulle vi inte heller ha en gmo-fri nöt- och svinkedja. Det är på foderfabriken ansvar att se till att producenten får det foder som inte genmanipulerats. Foderindustrin bär alltså ansvar för det gmo-fria fodrets spårbarhet, analysering av anskaffad råvara, att hålla isär gmo-fritt foder från genmodifierat foder samt att leverera rätt foder till rätt behållare på gården. Genom ett aktivt och öppet samarbete med Finska Foder, Finlands största producent som är specialiserad på produktion av djurfoder, kan vi hålla kedjan gmo-fri allt från foderfabriken till den färdiga produkten. Tack vare separata fabriker i olika städer kan Finska Foder säkerställa att genmodifierat foder och foder utan genmodifiering inte blandas ihop.

För GMO-frihet krävs omsorg på gårdarna

Producenterna har en viktig nyckelroll i den gmo-fria produktionskedjan. Det är producentens ansvar att vid beställning säkerställa att fodret inte innehåller genmodifierade komponenter. Producenten ombesörjer också att fodrens ursprung kan spåras på gården. Foderbokföring är alltså en viktig del av den gmo-fria produktionskedjan och kvitton ska sparas på gården i minst fem år.

 

Vårt foder baserar sig på vårt eget spannmål och vassle och det enda vi köper in utifrån är koncentrat. Från koncentratet får man proteintillägget. Vi ska kunna garantera att varje slaktparti har fötts upp med gmo-fritt foder och koncentratet måste ha ett garanticertifikat som intygar att det är gmo-fritt. – svinproducent Timo Latva-Koivisto