Våra produkter Vårt ansvar Familjen Snellman Recept På gång Kontakta oss Produktkatalog
Ansvarsfullhet banner

Ansvarsfullhet

I vårt familjeföretag har vi från första början haft en stark vilja att göra saker bättre och en tro på att vi också klarar av det.

Vår människosyn grundad sig på en enkel värdering, bemöt andra som du själv vill bli bemött. Du kan alltid lita på att vi tillsammans med våra producenter värnar om djurens välmående. Vårt ständiga mål är att minska miljöbelastningen från vår verksamhet. Vi använder alltid finländskt kött, för att göra så äkta och naturliga varor som möjligt