Våra produkter Vårt ansvar Familjen Snellman Recept På gång Kontakta oss Produktkatalog
I Finland föder man upp en unik Lantgris

I Finland föder man upp en unik Lantgris

När du som konsument köper ditt griskött finns det flera aspekter att ta i beaktande.

Det finns grisar och så finns det grisar. När du som konsument köper ditt griskött finns det flera aspekter att ta i beaktande – allt från köttets ursprung och djurens välfärd till grisens tillväxt och utfodring. Det går att påverka alla dessa dimensioner genom egen uppfödning.

I den stora världen är uppfödningen av produktionsdjur ofta fokuserad på mängd, enligt en devis där kvantitet går före kvalitet. För djuren är det inte en hållbar utveckling. Snellman i Jakobstad har valt en annan väg.

Snellman importerar varken djur eller genetik utan kontrollerar istället själv hela produktionskedjan utan involvering av utländska grisuppfödningsföretag.

Ansvarsfulla val med inhemskt arbete

Förädling handlar om ett produktutvecklingsarbete inom grisindustrin, och det förutsätter både ett brett kunnande och en lång rad väl övervägda val. För tillfället är Snellman det enda kötthuset i Finland som förädlar grisar på hemmaplan. Arbetet är fortsättning på en anrik, sekellång tradition av inhemsk grisförädling.

Vi på Snellmans och våra duktiga producenter på familjegårdarna lägger grunden för en god välfärd för djuren.

– Egen förädling gör det möjligt för oss att sköta verksamheten öppet, etiskt och pålitligt och utveckla friska grisar på ett hållbart sätt med avstamp i företagets värdegrund. Att uppehålla en egen grisstam är också ansvarsfullt med tanke på den nationella försörjningstryggheten, berättar fältchefen för Snellmans primärproduktion Martti Hassila.

Snellman värdesätter utbildning av unga proffs inom primärproduktion, som kan placera sig på arbetsmarknaden med chansen att utveckla den finska grisproduktionen – en produktion där helhetsbilden med beaktande av hälsa och välfärd är viktigare än mängd.

Ett eget förädlingsprogram stöder även finskt företagande i den bemärkelsen.

Mindre koldioxidavtryck med inhemskt foder

Utfodringen av grisarna påverkar både miljö och köttkvalitet. Därför har Snellman i samarbete med fodertillverkarna utvecklat en ny Superior-utfodringsmodell där importerad soja ersatts med inhemska baljväxter som ärtor och bondbönor.

Minskat beroende av importerad soja är ett övergripande strategiskt mål för Familjen Snellman.

– Från år 2016 har vi redan halverat vår sojaanvändning. Den nya utfodringsmodellen minskar ytterligare på sojabehovet, det handlar om så mycket som 72 procent vid utfodringen av slaktsvin jämfört med generiskt foder med soja. Om utvecklingen är gynnsam och de inhemska producenterna får en bra skörd av baljväxterna kräver grisuppfödningen 4 miljoner kilo mindre soja. Det handlar om ett stort steg mot en sojafri utfodring, säger Kirsi Partanen, som är utvecklingschef med ansvar för foderverksamheten på Snellman.

En grundläggande princip för Snellman är att tillverka så naturliga produkter som möjligt och arbeta för att minska på tillsatsämnen. Tack vare Superior-foder bevarar köttet en naturlig saftighet utan användning av tillsatser.

Målet är att säkerställa en GM-fri utfodring även i framtiden och samtidigt minimera verksamhetens koldioxidavtryck.

Fri grisning målet på våra familjegårdar

Snellman gör också insatser för djurens välfärd genom att förädla suggor väl lämpade för fri grisning. Erfarenheterna har visat att Lantgrisen svarar utmärkt på kraven från den fria grisningen. Fri grisning möjliggör i större utsträckning ett arttypiskt beteende, när grishäckarna avlägsnats och suggan har mer rum att röra sig på. 

Familjen Snellmans egen ras, Lantgrisen, svarar utmärkt på kraven från den fria grisningen.

En fullständig övergång till fri grisning är en lång process, men hälften av Snellmans smågrisar föds redan inom ramen för fri grisning. Den fria grisningen har stor effekt på djurens välmående, och slutresultatet är friskare och mer livskraftiga grisar.

En välskött gris som under en kunnig och motiverad producents vakande öga fått växa upp i gynnsamma förhållanden i en bra tillväxtmiljö är en viktig kvalitetsfaktor för Snellman.

– Alla våra gårdar fyller de strängaste kraven för det nationella hälsoprogrammet Sikava. Gårdarnas egna tillsynsveterinärer följer kontinuerlig med grisarnas hälsa och välfärd. Alla Snellmans fältrådgivare, personal och chaufförer är också med på samma resa med producenten, mot en bättre framtid, avrundar Martti Hassila.


Lantgrisen i ett nötskal:

  • Tillsammans med familjegårdarna arbetar Snellman för bevarande av en över 100-årig tradition av grisförädling i Finland.
  • En egen förädling är både pålitlig, öppen och etisk, samtidigt som den skapar förutsättningar för friskare grisar.
  • Superior-utfodringen minskar på verksamhetens koldioxidavtryck och förbättrar köttets kvalitet.

Other posts

oktober 12, 2020 Familjen Snellman stärker sin position i Sverige Vill ge konsumenten möjlighet till en bättre och mer hållbar matvardag.
Fläskfilé Företaget Korv Köttproduktion