Våra produkter Vårt ansvar Familjen Snellman Recept På gång Kontakta oss Produktkatalog

Familjen Snellman nådde viktig milstolpe: Fabriken i Jakobstad drivs nu i sin helhet på förnybara energikällor

Från och med den 1 april tillverkas alla Snellmans produkter med hjälp av förnybar energi.

Från och med den 1 april tillverkas alla Familjen Snellmans produkter med hjälp av förnybar energi. För familjeföretaget handlar det om en betydande milstople, som man jobbat långsiktigt för att uppnå. För konsumenten betyder det i praktiken att produkterna har ett mindre koldioxidavtryck.

Under de senaste 15 åren har man inom företaget arbetat för att förbättra och effektivera verksamheten genom smarta och hållbara energilösningar och klimatgärningar.

Ett effektivt utnyttjande av luftvärmepumpar, tillvaratagande av spillvärme, ett eget vattenreningsverk och den slutliga övergången från olja till biogas har varit viktiga steg på vägen mot den verklighet, där förnybara energikällor täcker hela energibehovet.

Den vindkraft företaget köper gör det möjligt för Familjen Snellman att lämna de fossila bränslenas värld bakom sig.
TRE MILJONER KILO MINDRE OLJA

Biogasen, värmepumparna och lösningarna kring spillvärmen har gjort att man blivit obereonde av olja – i rena siffror handlar det om tre miljoner kilo. Det betyder i praktiken samtidigt ett minskat koldioxidutsläpp med 8 700 ton på årsnivå.

Den sista faktorn i ekvationen är den vindkraft företaget köper, som nu gör det möjligt för Snellmans att lämna de fossila bränslenas värld bakom sig.

– Det är glädjande att vi nu nått fram till detta skede. Utvecklingsarbetet går vidare och målet är att hitta nya lösningar för att säkerställa tillgången på vindkraft för våra behov. Vi vill även verka som en vägvisare i det här sammanhanget, säger företagets tekniska direktör Markus Snellman.

Fabriken i Jakobstad i Österbotten drivs nu i sin helhet med biogas och vindkraft.

Även i konsumentens vardag på det lokala planet syns Familjen Snellmans satsningar helt konkret. Ifjol öppnades en biogastankstation för personbilar vid fabriken i Jakobstad och under de kommande åren finns planer att utvidga utbudet till att även omfatta LNG-gas för att tillgodose den tunga trafikens behov.

Familjen Snellmans vill säkerställa produktionen av livsmedel på ett miljömedvetet och hållbart sätt både idag, imorgon och under de följande 70 åren.

Utvecklingsarbetet går vidare och målet är att hitta nya lösningar för att säkerställa tillgången på vindkraft även i framtiden.

Other posts

januari 11, 2023 Underbart och minnesvärt för alla – så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas Så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas.
Ansvarsfullhet
januari 14, 2021 Ett medvetet val med färre livsmedelstillsatser: ”Det underlättar vår verksamhet när vi har starka principer att luta oss mot” Ett tillsatsämne får aldrig blir ett självändamål. Behöver vi inte använda en tillsats så gör vi inte det.
Ansvarsfullhet