Våra produkter Vårt ansvar Familjen Snellman Recept På gång Kontakta oss
Familjen_Snellman_gmo-fri

En gmo-fri produktionskedja

Vi valde för flera år sedan att använda den naturliga vägen.

Vi eftersträvar att tillverka så naturliga produkter som möjligt bl.a. genom att ständigt minska på användningen av tillsatsämnen är en del av denna utveckling. Foder utan genmodifiering är dyrare och kräver extra noggrannhet i alla skeden av uppfödningen, men vi anser att de viktigaste besluten ska göras med hjärtat.

Genmodifiering betyder att komponenterna för en levande individ, som ett djur, en växt eller mikrob manipuleras med genmodifiering. Vi valde för flera år sedan att använda den naturliga vägen, och den vägen har vi valt att hållas på. Alla våra nöt- och svingårdar har skriftligen förbundit sig till en gmo-fri djuruppfödning. 

Detta betyder att alla våra grisar och nötdjur utfodras med foder utan genmodifiering. Vi vill ge människor möjligheten att välja gmo-fria produkter. Därmed har vi valt att även i fortsättningen mata grisar och nötdjur på våra familjegårdar med foder som inte är genmodifierat.

Other posts

January 14, 2021 Ett medvetet val med färre livsmedelstillsatser: ”Det underlättar vår verksamhet när vi har starka principer att luta oss mot” Ett tillsatsämne får aldrig blir ett självändamål. Behöver vi inte använda en tillsats så gör vi inte det.
Ansvarsfullhet
December 17, 2020 Minskat matsvinn en gemensam strävan – cirkulärt tänkande präglar hela produktionskedjan Att minska på svinnet är en hederssak och en framgångsfaktor i vårt hållbarhetsarbete.
Ansvarsfullhet