Våra produkter Vårt ansvar Familjen Snellman Recept På gång Kontakta oss Produktkatalog
Familjen_Snellman_bra_djurhållning_3

Djurhållningen i vår nöt- och svinkedja

Vi värnar om djurens välmående och hälsa

Bra kött kommer från djur som har levt ett bra liv. Därför får våra grisar och nötdjur aldrig genmodifierat foder. Köttet styckar vi ofta för hand och maler färskt – allt för att vårt gårdskött ska hålla högsta kvalitet och smaka riktigt gott. 

Vi värnar om djurens välmående och hälsa under djurens alla livsskeden.

På våra nötgårdar är det viktigt att djuren har hälsovård, yrkeskunniga uppfödare samt planmässig utfodring och skötsel. Välströade kalla lösdriftsladugårdar och varma ladugårdar med boxytor som är försedda med mjuka liggunderlag är en del av vår moderna nötkedja. På största delen av våra nötgårdar är djuren i lösdrift och vi uppmuntrar starkt våra nötproducenter till lösdriftsgårdar. 

Svinkedjan byggs upp kring viktiga bärande element som öppenhet, ansvar och spårbarhet till familjegårdar samt vår finländsk genetik. Lantgrisarna uppföds på rejäla finländska familjegårdar i enlighet med Snellmans Lantgårdens Bästa-program. Kännetecknande för Snellmans familjegårdar är att de är lokala samt att företagarna är knutna till verksamheten och själva aktivt bidrar till utvecklingen.

Lantgrisproduktionen planeras omsorgsfullt och utfodringen genomförs alltid noggrannt enligt djurens behov. Familjegårdarna har hälsovårdsavtal med sin veterinär och en plan för förebyggande djurhälsovård. Gårdarnas kontinuerliga auditering av djurhälsan och svinstallmiljön sköts i samband med den ansvariga veterinärens hälsovårdsbesök, minst fyra gånger per år.

Familjegårdarnas anknytning till lantgrisproduktionen baseras på öppenhet, frivillighet och förtroende. Parternas anknytning, motivation och engagemang har en helt avgörande betydelse för kvalitetskedjans funktion och framgång.

Motiverade och engagerade producenter är en garant för att vi inom Familjen Snellman skall lyckas leva upp till de målsättningar vi ställer för vår verksamhet. För oss betyder ansvar framförallt något så enkelt som att du med gott samvete skall kunna välja våra produkter från butikshyllan.

Other posts

januari 11, 2023 Underbart och minnesvärt för alla – så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas Så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas.
Ansvarsfullhet
april 13, 2021 Familjen Snellman nådde viktig milstolpe: Fabriken i Jakobstad drivs nu i sin helhet på förnybara energikällor Från och med den 1 april tillverkas alla Snellmans produkter med hjälp av förnybar energi.
Ansvarsfullhet