Våra produkter Vårt ansvar Familjen Snellman Recept På gång Kontakta oss Produktkatalog
Familjen_Snellman_Lantgårdens_bästa_lantgris

Lantgårdens bästa lantgris

Bärande element i svinkedjan är öppenhet, ansvar och spårbarhet till familjegårdar.

Svinkedjan byggs upp kring temat ”En riktig lantgris från familjegården”. Bärande element i svinkedjan är öppenhet, ansvar och spårbarhet till familjegårdar. Familjegårdarna har hälsovårdsavtal med sin veterinär och en plan för förebyggande djurhälsovård. 

Omsorgen om Lantgrisens välmående börjar redan i avelsprogrammet och i smågrisarnas individuppföljning. På riktiga familjegårdar är omsorgen om djurens välmående dessutom en hederssak som man månat om i generationer.

Grisar mår bra när de har tillräckligt med utrymme att äta, vila och sysselsätta sig samt då de kan upprätthålla en social rangordning. På våra familjegårdar har grisarna tillgång till aktivitetsmaterial och tillräckligt utrymme att vistas på. 

Som garant för grisens välmående får grisarna också i Finland, till skillnad från många stora svinländer, behålla sin naturliga välbefinnandemätare, dvs. svansen. Knorren på svansen talar om för bonden att grisen mår bra. 

Antibiotika ges bara vid behov till sjuka djur och antibiotikaanvändningen kontrolleras av gårdens veterinär. Ingen antibiotika får användas i tillväxtfrämjande syfte på Snellmans familjegårdar. 

Gårdarnas kontinuerliga auditering av djurhälsan och svinstallmiljön sköts i samband med den ansvariga veterinärens hälsovårdsbesök, minst fyra gånger per år.

Other posts

januari 11, 2023 Underbart och minnesvärt för alla – så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas Så här tar du matallergierna i beaktande när du ställer till barnkalas.
Ansvarsfullhet
april 13, 2021 Familjen Snellman nådde viktig milstolpe: Fabriken i Jakobstad drivs nu i sin helhet på förnybara energikällor Från och med den 1 april tillverkas alla Snellmans produkter med hjälp av förnybar energi.
Ansvarsfullhet