Djurhållningen i vår nöt- och svinkedja

31.01.2018

Djurhållningsreglerna i Finland är likt de svenska mycket strikta. Våra familjegårdar följer finska lagar och förordningar gällande djurhållning samt våra egna kvalitetsprogram. Tack vare nära samarbete med våra yrkeskunniga producenter kan vi se till att djuren har det bra och tas hand om på bästa vis.

Djurhållning i svinkedjan

Omsorgen om Lantgrisens välmående börjar redan i avelsprogrammet och i smågrisarnas individuppföljning. På riktiga familjegårdar är omsorgen om djurens välmående dessutom en hederssak som man månat om i generationer.

I den finländska grisproduktionen har vi som i Sverige också bl.a. lagkrav på dagsljus. Som garant för grisens välmående får grisarna också i Finland, till skillnad från många stora svinländer, behålla sin naturliga välbefinnandemätare, dvs. svansen. Knorren på svansen talar om för bonden att grisen mår bra. Grisar mår bra när de har tillräckligt med utrymme att äta, vila och sysselsätta sig samt då de kan upprätthålla en social rangordning. På våra familjegårdar har grisarna tillgång till aktivitetsmaterial och tillräckligt utrymme att vistas på (minst 1m2 per gödsvin). Våra utrymmeskrav överskrider lagstadgarnivån.

Antibiotika ges bara vid behov till sjuka djur och antibiotikaanvändningen kontrolleras av gårdens veterinär. Ingen antibiotika får användas i tillväxtfrämjande syfte på Snellmans familjegårdar. Tack vare en frisk population har vi betydligt mindre användning av antibiotika i Finland än i övriga Europa.

Finländska grisar har svansar med knorr på. Det visar att grisarna är nöjda och glada. De har det bra. De har tillräckligt med mat, utrymme och aktivitetsmaterial och behöver då inte bita på varandras svansar. – svinproducent Anne Ojala

I denna video får du bekanta dig med paret Ojalas gård.

Djurhållning i nötkedjan

På Snellmans nötgårdar befrämjar man djurens välbefinnande bl.a. via produktionsmiljötillägget. Välströade kalla lösdriftsladugårdar och varma ladugårdar med boxytor som är försedda med mjuka liggunderlag är en del av vår moderna nötkedja. På största delen av våra nötgårdar är djuren i lösdrift och vi uppmuntrar starkt våra nötproducenter till lösdriftsgårdar. De kvigor och mjölkkor som föds upp huvudsakligen för mjölkproduktion och som hålls uppbundna släpps under minst 60 dagar på bete eller bereds någon annan ändamålsenlig plats för rastning, under perioden 1 maj till 30 september.

Mjölkgårdarnas hälsouppföljning sköts via branschens gemensamma uppföljningsprogram Naseva (www.naseva.fi), där gårdarnas hälsostatus och hälsovårdsplan dokumenteras. Antibiotika ges, som på våra svingårdar, bara vid behov till sjuka djur och antibiotikaanvändningen kontrolleras av gårdens veterinär.