Registerförteckning

Sekretess enligt personuppgiftslagen (22.4.1999/523) 10 §

REGISTERANSVARIG

Snellmans Köttförädling Ab
PL 113
68601 JAKOBSTAD

REGISTERANSVARIG PERSON

Tommi Fors, Snellmans Köttförädling Ab
Telefon: 06 786 6111

REGISTRETS NAMN

Herr Snellmans direktmarknadsföringsregister

PERSONUPPGIFTERNAS ANVÄNDNING

Personuppgifterna används i kommunikationen mellan Snellmans Köttförädling Ab och deltagarna, gälllande nyhetsbrev och tävlingar. Genom att anmäla sig till registret godkänner användaren att man kan skicka nyhetsbrev åt henne/honom. Genom att delta i tävlingen godkänner användaren att man kan meddela henne/honom om vinsten.

BESKRIVNING AV DEN REGISTRERADE GRUPPEN

Personregistret innehåller personuppgifter på de fysiska personer som registrerat sig som användare i Snellmans Köttförädling Ab:s webbservice eller prenumerant på nyhetsbrev.

REGISTRETS INNEHÅLL

Personregistret innehåller följande uppgifter:
Personuppgifter:
– Personens för- och efternamn
– E-postadress
– Telefonnummer

INFORMATIONEN LÄMNAS INTE UT UTANFÖR SNELLMANKONCERNEN

REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Registret innehåller endast uppgifter som användarna gett om sig själva.

REGELMÄSSIGA ÖVERLÅTELSER OCH ÖVERFÖRINGAR AV INFORMATION UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDEN

Information överförs och överlåts inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområden.

PRINCIPER FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Den registeransvariges informationssystem och filer är skyddade av de tekniska skyddsmetoder som används normalt vid företagsverksamhet. Användandet av registret kräver ett personligt användar-ID och lösenord, som endast beviljas åt personaltillhörande, vars ställning och uppgifter nämnda användarrättighet gäller. Åtkomstkontroller till den registeransvariges lokaler utförs.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER: RÄTT TILL INSYN OCH FÖRBUDSRÄTT

Den registrerade person har enligt personuppgiftslagen 26 § och 30 § rättighet att kontrollera vilka personuppgifter som registrerats och samtidigt förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller den registrerade i direkt- eller annan marknadsföring och marknads- och opinionsundersökningar.

Förfrågningar som gäller rätten till insyn och förbudsrätt skall skickas till Snellman. Mera information och instruktioner gällande rätt till insyn och/eller förbudsrätt fås också av den registeransvariga personen.